Aktualności

Deklaracje wyboru lekarza POZ można złożyć w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Zobacz kropk po kroku jakie to proste.

Krok 1

Zaloguj się na stronę pacjent.gov.pl

Krok 2

W zakładce: "Moje konto" wybierz lekarza i pielęgniarkę POZ

Krok 3

Lekarz: wybierz :wypełnij deklarację"

Krok 4

Wybierz miasto Lublin

Krok 5

Wybierz placówkę z listy: Fundacja Rozowju KUL (Poradnia Lekarza POZ)

Krok 6

Z listy lekarzy wybierz lekarza, który będzie Twoim lekarzem rodzinnym

(Wybranie konkretnego lekarza nie oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z porad innych lekarzy w tej placówce)

Krok 7

Podpisz deklarację

Krok 8

Pielęgniarka: wybierz "wypełnij deklarację"

Krok 9

Wybierz miasto Lublin

Krok 10

Wybierz Placówkę z listy: Fundacja Rozwoju KUL (Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Medycznej)

Krok 11

Wybierz pielęgniarkę

Krok 12

Podpisz deklarację.

Niestety system nie wyszukuje Placówki po nazwie ulicy, dlatego prosimy wybierać, po nazwie Placówki - Fundacja Rozowju KUL.

 

Poradnia Zdrowia istnieje na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od lat 50-tych XX wieku. Początkowo działała jako filia ZOZ dla Szkół Wyższych w Lublinie. Obecnie funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a jej organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju KUL. Poradnia mieści się na parterze Collegium Jana Pawła II.

Skontaktuj się z nami

Fundacja Rozwoju KUL
NZOZ Poradnia Zdrowia KUL
Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

nzoz-kul@kul.pl