Parking dla pacjentów Poradni Zdrowia KUL

Ważna informacja!

Pacjenci Poradni Zdrowia KUL mają możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu KUL w dni powszednie w godz. 15.00 – 18.15, w soboty od 7.30 do 13.30

Tymczasowo wjazd odbywa się wyłącznie od strony ul. Łopacińskiego (przy Poczcie).
Wjeżdżający informuje pracownika ochrony o godzinie umówionej wizyty u lekarza lub stomatologa.