Jak złożyć E-deklarację?

Deklaracje wyboru lekarza POZ można złożyć w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Zobacz kropk po kroku jakie to proste.

KROK 1

Zaloguj się na stronę pacjent.gov.pl

KROK 2

W zakładce: „Moje konto” wybierz lekarza i pielęgniarkę POZ

KROK 3

Lekarz: wybierz :wypełnij deklarację”

KROK 4

Wybierz miasto Lublin

KROK 5

Wybierz placówkę z listy: Fundacja Rozowju KUL (Poradnia Lekarza POZ)

KROK 6

Z listy lekarzy wybierz lekarza, który będzie Twoim lekarzem rodzinnym

(Wybranie konkretnego lekarza nie oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z porad innych lekarzy w tej placówce)

KROK 7

Podpisz deklarację

KROK 8

Pielęgniarka: wybierz „wypełnij deklarację”

KROK 9

Wybierz miasto Lublin

KROK 10

Wybierz Placówkę z listy: Fundacja Rozwoju KUL (Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Medycznej)

KROK 11

Wybierz pielęgniarkę

KROK 12

Podpisz deklarację.

Niestety system nie wyszukuje Placówki po nazwie ulicy, dlatego prosimy wybierać, po nazwie Placówki – Fundacja Rozowju KUL.