Informacje dotyczące KORONAWIRUSA

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

  • GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

TEL. 81 532 97 05;  81 743 42 72

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział

TEL. 81 534 94 16,  ul. Staszica 16

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj sie do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzbne.

jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

* Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.

* Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.

* zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.

* Nie zbliżaj się do osób chorych.