Aktualności

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

tel. 81 445 33 97

tel. 81 743 65 87

Lekarz decyduje o tym czy wizyta odbędzie się osobiście czy poprzez teleporadę.

Gabinet Psychiatryczny

Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2022 r. w ramach Poradni Zdrowia KUL zaczyna działać Gabinet Psychiatryczny.

Do współpracy zaprosiliśmy cenionego specjalistę w zakresie psychiatrii, Panią Doktor Monikę Lekan. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług nowego gabinetu.

Czytaj więcej

Parking dla pacjentów Poradni Zdrowia KUL

Ważna informacja!

Pacjenci Poradni Zdrowia KUL mają możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu KUL

w dni powszednie w godz. 15.00 - 18.15, w soboty od 7.30 do 13.30

Tymczasowo wjazd odbywa się wyłącznie od strony ul. Łopacińskiego (przy Poczcie).

Wjeżdżający informuje pracownika ochrony o godzinie umówionej wizyty u lekarza lub stomatologa.

 

Czytaj więcej

Populacyjny punkt szczepień

Kontakt: 602 532 234

Czytaj więcej

Jak złożyć e-deklarację

Krok 1

Zaloguj się na stronę pacjent.gov.pl

Krok 2

W zakładce: "Moje konto" wybierz lekarza i pielęgniarkę POZ

Krok 3

Lekarz: wybierz :wypełnij deklarację"

Krok 4

Wybierz miasto Lublin

Krok 5

Wybierz placówkę z listy: Fundacja Rozowju KUL (Poradnia Lekarza POZ)

Krok 6

Z listy lekarzy wybierz lekarza, który będzie Twoim lekarzem rodzinnym

(Wybranie konkretnego lekarza nie oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z porad innych lekarzy w tej placówce)

Krok 7

Podpisz deklarację

Krok 8

Pielęgniarka: wybierz "wypełnij deklarację"

Krok 9

Wybierz miasto Lublin

Krok 10

Wybierz Placówkę z listy: Fundacja Rozwoju KUL (Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Medycznej)

Krok 11

Wybierz pielęgniarkę

Krok 12

Podpisz deklarację.

Niestety system nie wyszukuje Placówki po nazwie ulicy, dlatego prosimy wybierać, po nazwie Placówki - Fundacja Rozowju KUL.

Czytaj więcej

Teleporada - informacje

Czytaj więcej

Uwaga! Decyzja w sprawie KORONAWIRUSA

Od dnia 11.03.2020 wizyty lekarskie tylko i wyłącznie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej (wywiadzie).

Lekarz rodzinny decyduje kto będzie mógł zostać przyjęty w Poradni Zdrowia KUL.

Telefon do rejestracji:   81 445 33 97;      81 743 65 87

 

Czytaj więcej

Informacje dotyczące KORONAWIRUSA

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

                              KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

                     TEL. 81 532 97 05;  81 743 42 72

                                   lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

                    TEL. 81 534 94 16,  ul. Staszica 16

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

                                    PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu,

unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE

lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie)

ani nie udawaj sie do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzbne.

jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

* Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.

* Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.

* zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.

* Nie zbliżaj się do osób chorych.

 

 

Czytaj więcej

Program wsparcia rozwoju Poradni Zdrowia KUL

Z przyjemnością informujemy, że nasz wniosek został wysoko oceniony i otrzymał wsparcie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego, Oś priorytetowa 13, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Okres realizacji: 01.09.2017 - 30.12.2018

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorailnych w ich dostępie.

Projekt przewiduje osiągniecie następujących wskaźników rezultatu:

1. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 4300 osób.

2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.

3. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 59 825, 43 PLN

4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

Grupa docelowa: Pacjenci i pracownicy medyczni Poradni Zdrowia KUL

Zadania:

1. Prace przygotowawcze.

2. Remont przychodni.

3. Zakup sprzętu i wyposażenia do poradni.

4. Promocja projektu.

Wartość budżetu projektu: 134 357,48 PLN w tym dofinansowanie: 96 388,16 PLN

  
  

 

 

Czytaj więcej

Jesteśmy na Facebooku!

Wejdź na nasz profil na Facebooku:

www.facebook.pl/PoradniaZdrowiaKUL

polub nas i bądź na bieżąco z informacjami, co dzieje się w Twojej Przychodni.

Czytaj więcej

REMONT W NZOZ PORADNIA ZDROWIA KUL

    Informujemy, że od dnia 2 września 2017 roku rozpoczynamy prace remontowe

w NZOZ Poradnia Zdrowia KUL.

    Za wszelkie tymczasowe niedogodności przepraszamy i liczymy

na wyrozumiałość ze strony wszystkich odwiedzających naszą poradnię.

Czytaj więcej

STAWIAMY NA ZDROWE ODŻYWIANIE

     Z przyjemnością informujemy, że od października do naszego zespołu dołączyła Pani dietetyk mgr  Aleksandra Girek.

Wizyty dla pacjentów Poradni Zdrowia KUL będą całkowicie bezpłatne.

     Pani mgr Aleksandra Girek porad będzie udzielała w co drugi piątek,  począwszy od 13  października 2017r.w godzinach 8:30-10:30.

Podczas wizyt przeprowadzane zostaną szczegółowe badania, analiza odżywiania, a także zostanie ułożona indywidualna dieta dla pacjenta.

      Serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad dietetycznych!

Czytaj więcej

NOWY SEZON, NOWE WYZWANIA

      Oficjalnie  ogłaszamy, że od września 2017r. nawiązaliśmy współpracę z 19-to krotnymi Mistrzyniami Polski w Piłce Ręcznej Zespołem MKS Perła Lublin.

Jako Partner Medyczny  dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Piłkarkom oraz wszystkim członkom Klubu, opiekę medyczną oraz stomatologiczną na najwyższym poziomie.

     Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaufanie i liczymy na  długotrwałą współpracę.

Czytaj więcej

KONSULTACJA Z DIETETYKIEM

Od października 2017 roku w NZOZ Poradnia Zdrowia KUL

będzie możliwość skonsultowania się z dietetykiem. 

Czytaj więcej

NOWOŚĆ OD KWIETNIA

Terminarz z przyjęciami na konsultacje przez lekarzy specjalistów

dostepny jest w zakładce Specjaliści.

 

Teraz także lekarze specjaliści

 

 

Zapraszamy do zapisywania się na wizyty On-line

Czytaj więcej

BADANIA PROFILAKTYCZNE

 

Zapraszamy na badania profilaktyczne w NZOZ Poradnia Zdrowia KUL (w godz. pracy przychodni)

 

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

 

Celem realizacji świadczeń jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia określonej populacji, poprzez redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie.

Świadczenia adresowane są w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka, będących w 35,40,45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z danych świadczeń (także u innych świadczeniodawców).

Świadczenia udzielane są bez skierowania.

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ - lekarz do którego zdeklarowany jest pacjent.

W ramach realizacji świadczenia lekarz: przeprowadza wywiad, wypełnia kartę badania profilaktycznego, wykonuje badania biochemiczne krwi (stężenie cholesterolu, poziom glukozy), dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określa współczynnik masy ciała, ocenia czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikuje do odpowiedniej grupy ryzyka oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku rozpoznania choroby układu krążenia lekarz kieruje na dalsze leczenie.

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

 

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.

Adresatami są osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

 osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę;  osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych

Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.

Zadaniem pielęgniarki jest dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ - pielęgniarka do której zdeklarowany jest pacjent.

W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje pisemną informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, informując pacjenta o dalszym postępowaniu.

 

Czytaj więcej

Przewodnik po KUL dla studentów

Nasza Poradnia umiejscowiona jest w Collegium Jana Pawła II.

Zachęcamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki w naszej przychodni.

Miejscem Państwa studiów jest Lublin i dlatego istotnym jest, aby opiekę medyczną mieli Państwo jak najbliżej miejsca przebywania.

W celu prawidłowego wypełnienia deklaracji i jej złożenia zapraszamy do rejestracji Poradni Zdrowia KUL (parter Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, wejście od ul. Łopacińskiego).

Widać nas w drugiej minucie filmu.

Zapraszamy.

Zobacz film.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla studentów

Drodzy Studenci,

zachęcamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki w naszej przychodni. Miejscem Państwa studiów jest Lublin i dlatego istotnym jest, aby opiekę medyczną mieli Państwo jak najbliżej miejsca przebywania.

W celu prawidłowego wypełnienia deklaracji i jej złożenia zapraszamy do rejestracji Poradni Zdrowia KUL (parter Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, wejście od ul. Łopacińskiego).

Dodatkowe informacje w zakładce czytaj więcej.

Czytaj więcej

Leczenie pacjentów zagranicznych

PL    EN   RU

Czytaj więcej

"Zdrowie na co dzień" - Dni Otwarte Poradni Zdrowia KUL 2016

   

  Serdecznie zapraszamy 11, 12 i 13 października 2016r.

          na Dni Otwarte Poradni Zdrowia KUL

W programie:

11.10.16r. (wtorek) cykliczna akcja krwiodawstwa "Braterstwo krwi"

atrium Collegium Norwidianum, godz. 9.00-13.00 (uczestnicy otrzymają słodkie niespodzianki)

12.10.16r. stoisko Poradni Zdrowia KUL, hol przy auli Wyszyńskiego

13.10.16r. stoisko Poradni Zdrowia KUL, hol przy sali 113 i 114 CTW

- pomiar ciśnienia oraz cukru we krwi

- pokaz masażu leczniczego

Stoiska towarzyszące:

Narodowy Funduszu Zdrowia (informacje o ubezpieczeniu dla studentów zagranicznych,

zakładanie konta ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta)

Akademickie Centrum Językowe (informacja o dodatkowych kursach językowych na KUL)

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Czytaj więcej

"Braterstwo krwi" cykliczna akcja krwiodawstwa

Fundacja Rozwoju KUL oraz WCKiK w Lublinie

zapraszają na wspólną cykliczną akcję krwiodawstwa "Braterstwo krwi",

która odbędzie się 11.10.2016r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00

w Atrium Collegium Norwidianum KUL.

Wszyscy uczestnicy otrzymają słodycze i napoje.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

IV Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

NZOZ Poradnia Zdrowia KUL kolejny raz uczestniczy w Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie.

Zapraszamy do skorzystania.

/uploads/UM-WZ_IV-Lubelskie-Dni-Zdrowia_A3_100szt.pdf

/uploads/UM-WZ_IV-Lubelskie-Dni-Zdrowia_A5-folder.pdf

/uploads/NZOZ KUL.jpg

Czytaj więcej

Nasze porady fizjoterapeutyczne na antenie radia eR

Od poniedziałku do piątku o godzinie 7.15 zapraszamy do słuchania porad zdrowotnych z zakresu dietetyki, stomatologii i fizjoterapii. 
Porad udziela między innymi Wojciech Szuper, fizjoterapeuta i dyplomowany technik masażysta z NZOZ Poradnia Zdrowia KUL, mówi o różnych aspektach dbania o sprawność fizyczną.

Wojciech Szuper

Zapraszamy do wysłuchania porad:

Jak się ruszać?

Bóle karku.

Aktywne siedzenie.

Aktywność fizyczna.

Jak przygotować się do ćwiczeń na siłowni 1.

Jak przygotować się do ćwiczeń na siłowni 2.

Bóle kręgosłupa.

Jak siedzieć.

Skurcz mięśni.

Skarpetki.

Żylaki.

Jak spać?

 

Czytaj więcej

"Braterstwo Krwi" - akcja krwiodawstwa

Poradnia Zdrowia KUL oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

zapraszają na cykliczną akcję krwiodawstwa "Braterstwo Krwi", która odbędzie się 17.11.2015r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00

w sali nr 6 Instytutu Pedagogiki (parter) w Campusie Majdanek.

Dla uczestników liczne niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Kolejne bezpłatne badanie słuchu 19.11.2015

Poprzednie badanie cieszyło się ogromnym powodzeniem dlatego zapraszamy na kolejną edycję bezpłatnego badania słuchu w dniu 19.11.2015r.

Prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie godziny wizyty, osobiste lub telefoniczne 81 445 33 97.

Serdecznie zapraszamy!

 

Czytaj więcej

XI Targi Pracy i Praktyk KUL

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Poradni Zdrowia KUL podczas XI edycji Targów Pracy i Praktyk KUL, które odbędą się 27.10.2015r. (wtorek) na parterze Collegium Jana Pawła II, w godz. 10.00-15.00

Czekamy na Państwa. 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Bezpłatne badanie słuchu 22.10.2015

22.10.2015r. (czwartek) zapraszamy do Poradni Zdrowia KUL na bezpłatne badanie słuchu.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: 81 445 33 97

"Utrata słuchu zwykle następuje powoli. Często nie zdajemy sobie sprawy, że tracimy słuch, bo nie odczuwamy żadnych dolegliwości i przyzwyczajamy się do gorszego słyszenia".

Nie czekaj! Skorzystaj z badania.

Czytaj więcej

"Zdrowie na co dzień" - Dzień Otwarty Poradni Zdrowia KUL 2015

 

       Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Poradni Zdrowia KUL, który odbędzie się w czwartek 8 października 2015r.   w godz. 9.00-13.00 w atrium Collegium Norwidianum.    

W programie:

♥ akcja krwiodawstwa (uczestnicy otrzymają słodkie niespodzianki)

♥ pokaz masażu leczniczego

♥ pomiar ciśnienia oraz cukru we krwi

♥ stoiska:

- Narodowego Funduszu Zdrowia (informacje o ubezpieczeniu dla studentów zagranicznych, zakładanie konta ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta),

- Narodowego Banku Polskiego (w programie quizy z nagrodami),

- Stowarzyszenia "Zyskaj Zdrowie" (stoisko z poradami dermokonsultantki wraz z komputerowym badaniem skóry oraz porady dietetyka)

- Akademickiego Centrum Językowego (informacja o dodatkowych kursach językowych na KUL)

 

Wszyscy, którzy odwiedzając nasze stoisko udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące lokalizacji Poradni Zdrowia KUL otrzymają od nas symbol zdrowia - pyszne, polskie JABŁKA

Czekamy na Was!

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z tegorocznych Dni Otwartych NZOZ Poradnia Zdrowia KUL:

Dni Otwarte NZOZ Poradnia Zdrowia KUL

Czytaj więcej

III Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

28 maja 2015r. (czwartek) serdecznie zapraszamy do Poradni Zdrowia KUL na bezpłatne badania, które będzie można wykonać w ramach III Lubelskich Dni Promujących Zdrowie.

Wśród naszych propozycji:

- pokazy technik ćwiczeń relaksacyjnych kręgosłupa, gimnastyka usprawniająca (zestawy ćwiczeń),

- pomiar poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi,

- pomiar ciśnienia krwi,

- określenie wskaźnika BMI (wzrost i masa ciała)

Czekamy na Państwa.

Czytaj więcej

"Braterstwo Krwi" 17.03.2015r. - podsumowanie

Akcja zakończona sukcesem. Zebraliśmy ok. 11 litrów krwi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

"Braterstwo Krwi" 14.01.2015r. - podsumowanie

Biotechnologia. Pomimo trwającej sesji egzaminacyjnej jedenastu studentów zdecydowało się oddać krew.

Tym razem zebraliśmy ok. 4 litrów krwi. Dziękujemy!

Mamy nadzieję, że nasza cykliczna akcja będzie rozwijała się.

A już 17 marca 2015r. (wtorek) zapraszamy na akcję w Campusie Majdanek (budynek Instytutu Pedagogiki) godz. 9.00 -13.00

Studenci oprócz zwolnienia z zajęć otrzymują 7 czekolad, sok, talon na kawę lub herbatę oraz duuuużo satysfakcji :-)

Czekamy na Was.

Czytaj więcej

"Braterstwo Krwi" - akcja krwiodawstwa

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej akcji krwiodawstwa organizowanej przez Fundację Rozwoju KUL oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa.

Nasza akcja nosi nazwę "Braterstwo Krwi". Termin i miejsce:

14 stycznia 2015r. (środa) - Campus Poczekajka (budynek Biotechnologii) godz. 9.00 - 13.00

17 marca 2015r. (wtorek) - Campus Majdanek (budynek Instytutu Pedagogiki) godz. 9.00 - 13.00

8 października 2015r.  (czwartek) - Atrium Collegium Norwidianum, godz. 9.00 - 13.00

17 listopada 2015r. (wtorek) - Campus Majdanek, godz. 9.00 - 13.00

Już dziś zarezerwuj termin w swoim kalendarzu!

Na uczestników czekają gratisowe czekolady oraz kawa w najbliższym punkcie usługowym FR KUL.

Uczestnicy mogą otrzymać jednodniowe zwolnienie z zajęć/pracy.

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Kolejna akcja krwidawstwa zakończona sukcesem

Akcja krwiodawstwa w Campusie Majdanek 18.11.14 (wtorek) zgromadziła wielu studentów, którzy oddali swoją krew potrzebującym.

Zebraliśmy prawie 15 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy!

Zrodził się pomysł cyklicznej akcji, którą Fundacja Rozwoju KUL wraz z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa będzie przeprowadzać wspólnie ze studentami KUL.

Kolejnym miejscem będzie Campus Poczekajka.

Prosimy zgłaszać propozycje nazwy naszej wspólnej akcji: fundacjarozwoju@kul.pl

Czytaj więcej

Życiodajna krew - podsumowanie akcji

Zebraliśmy 18 litrów krwi!  To bardzo dobry wynik.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom akcji krwiodawstwa

przeprowadzonej 08.10.2014r. podczas Dnia Otwartego Poradni Zdrowia KUL.

Kolejną akcję zaplanowaliśmy na 18.11.2014r. (informacje wkrótce).

 

Czytaj więcej

Dzień Otwarty Poradni Zdrowia KUL 2014

 

 Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Poradni Zdrowia KUL,

 który odbędzie się w środę 8 października 2014r. godz. 9.00 - 14.00 

 w atrium Collegium Norwidianum.

W programie:

♦ akcja krwiodawstwa (Uwaga: dla uczestników przewidziane są niespodzianki)

♦ pokazy masażu leczniczego

♦ pomiar ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi

♦ stoisko firmy kosmetycznej Adamed, Narodowego Banku Polskiego oraz Akademickiego Centrum Językowego.

Wszyscy, którzy odwiedzą nasze stoisko i udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące lokalizacji Poradni Zdrowia KUL otrzymają od nas symbol zdrowia - pyszne, polskie JABŁKA.

Czekamy na Państwa!

Zachęcamy do wysłuchania relacji Radia Centrum.

Relacja Radia Centrum.

Czytaj więcej

"Majówka dla zdrowia" 2014

7 oraz 9 maja, podczas Dni Kultury Studenckiej Kulturalia 2014 r. Poradnia Zdrowia KUL Fundacji Rozwoju KUL przeprowadziła:
- pokaz masażu leczniczego,
- pokaz udzielania pierwszej pomocy,
- bezpłatny pomiar ciśnienia krwi,
- bezpłatny pomiar poziomu cukru we krwi.

Dodatkowo na stoisku można było zapoznać się z ofertą Poradni (lekarz rodzinny POZ, stomatologia, fizjoterapeuta - masażysta, psychologia, medycyna pracy).

Relacja (zobacz film)

Czytaj więcej