Kontakt

Fundacja Rozwoju KUL

NZOZ Poradnia Zdrowia KUL

 

Al. Racławickie 14

20–950 Lublin

tel. 81 445 33 97

tel./fax 81 743 65 87

e–mail: nzoz-kul@kul.pl

Inspektor danych osobowych: mgr Agnieszka Trepka, tel. 81 445 32 35,  mail: fundacjarozwoju@kul.pl   adres: Fundacja Rozwoju KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin